HOME
CLEAN

OKOLJU PRIJAZNO

KVALITETA IN PRAKTIČNOST

Home Clean

Linija izdelkov ESSENS Home Clean je sestavljena iz popolnoma varnih gospodinjskih detergentov, ne glede na to, ali so visoko koncentrirani ali pripravljeni za uporabo.

Visoko učinkovitost dosežemo s primerno izbranimi komponentami v najboljšem možnem razmerju, ki so okolju prijazni, saj so biološko razgradljivi.
ESSENS HOME CLEAN
MULTI-PURPOSE CLEANER

ESSENS HOME CLEAN
GLASS CLEANER

ESSENS HOME CLEAN
KITCHEN CLEANER

ESSENS HOME CLEAN
BATHROOM CLEANER

ESSENS HOME CLEAN
DISHWASHING LIQUID

ESSENS HOME CLEAN
DISHWASHER TABLETS

ESSENS HOME CLEAN
WAX FURNITURE POLISH

ESSENS HOME CLEAN
TOILET BOWL CLEANER

ESSENS HOME CLEAN
LAUNDRY DETERGENT

ESSENS HOME CLEAN
FABRIC SOFTENER